Paddington + Hygge

„A boldogságot tanulmányozom. Mindennap arra a kérdésre keresem a választ, hogy miért boldogabbak egyes emberek másoknál. Azt hallottam, hogy a zenészek csak ránéznek a kottára, és hallják a zenét a fejükben. Ugyanez történik velem, amikor a boldogságról szóló adatokra nézek: jól élt életek megnyugtató zenéjét hallom.” A fenti sorok Meik Wiking könyvében olvashatók, melynek címe:…

Pindurdédi

Az, hogy ismerhettem egy dédapámat és két dédanyámat, valamint mindkét nagyapát és nagyanyát, egy barátom szerint nem egyszerűen szerencse vagy áldás, hanem valódi kegyelem. A Dédpapám úgy hívott: „Kismosoly”. A legelső két esztendőmet fényesítette meg a közelségével. A hajóskapitány Nagypapám a vízi, a hivatásos sofőr Nagypapám pedig a szárazföldi járművek szeretetével ajándékozott meg egy egész…

Téli gyerek

Télen születtem. Téli gyerek vagyok. Ebből több minden fakad. Az egyik, hogy szeretem a telet. A másik, hogy nem vagyok fázós. A harmadik, hogy e kettőnek hála, szívesen utazom el hideg helyekre is. A kedvenceim Finnország és Norvégia. A negyedik, hogy a tél kellékei – sálak, kesztyűk, sapkák és csizmák – mindig könnyen hozzáférhetően várakoznak…

Gyürky Mici

Az egyik Nagyim, az Anyukám anyukája, az egész életét a zene szeretetében és szolgálatában töltötte el. A Hegyvidék, azaz Budapest tizenkettedik kerületének apraja-nagyja több generáción át nála tanult énekelni, kottát olvasni és írni, különféle hangszereket megszólaltatni, és vele jártak dalostalálkozókra, hangversenyekre, operaelőadásokra. Azt mondják, nem tudott úgy végigmenni az utcán, hogy ne köszönt volna rá…

Which way to tilt?

After one of our Hamlets, there was a meeting organized by the István Örkény Theatre and the Hungarian Shakespeare Committee. Researchers of Shakespeare’s life and work held a conversation with the director and actors in the circle of the audience interested in the play and the author as well as the creators and the theatre….

Wie wird das ausgehen?

Oder ob sich die Waage zu der einen oder der anderen Seite neigt. Nach einer unserer Hamlet-Vorstellung kam es zu einem Treffen in der gemeinsamen Organisation des Örkény István Theaters und der Ungarischen Shakespeare-Kommission, wo sich die Shakespeare-Forscher mit dem Regisseur und den Schauspielern unterhielten. Natürlich im Kreise des Publikums, das am Stück, am Autor,…

Guest right

Not everybody welcomes or is ‘at home’ to guests. I’m concerned myself nowadays with the question how far it depends on the ‘commandments’ of hospitality and the way they match or clash according to the mindset of the guest and the host/ess. Receiving guests can happen out of necessity as well as for pleasure. Due…

Gästerecht

Nicht jeder mag Gäste empfangen, so tut er es auch nicht oft. Mich beschäftigt es zurzeit, inwieweit dies davon abhängt, wie sich „Gebote“ im Zusammenhang mit der Gastfreundschaft, mit der Wertordnung des Gastes und des Gastgebers zusammenfügen oder gerade gegeneinanderprallen. Im Hintergrund der Gastfreundschaft kann sowohl Zwang, als auch Spaß stecken. Dies ergibt sicht daraus,…

Merre billen?

Az egyik Hamletünk után egy olyan találkozóra került sor az Örkény István Színház és a Magyar Shakespeare Bizottság közös szervezésében, melyen Shakespeare-kutatók beszélgettek a rendezővel és a színészekkel. Természetesen a darab és a szerző, valamint az alkotók és a műhelyünk iránt érdeklődő közönség körében. Ekkor mesélte Polgár Csaba, milyen sok szó esett Bagossy Laci és…

Vendégjog

Nem mindenki szokott vagy szeret vendéget fogadni. Engem mostanában az foglalkoztat, mennyiben múlik ez azon, ahogyan a vendéglátáshoz kötődő „parancsolatok” összesimulnak vagy éppenséggel egymásnak feszülnek a vendég és a vendéglátó értékrendjében. A vendéglátás gyökere kényszer és kedvtelés egyaránt lehet. Ebből fakad, hogy sokan nemcsak azokat látják vendégül, akiket szeretnek és tisztelnek, akikkel szívesen töltik együtt…

Valóság és képzelet

Az alábbi sorokat egy kamaszlány fogalmazta meg valamikor a kilencvenes években, mert mindennél jobban gyötörte a gondolat, hogy mihez kezd akkor, ha a számára legfontosabb, az anyaság, neki nem adathat meg. Egy tényleg szép tavaszi napon aztán, a Színmű első rostavizsgáján kiírta magából ezt a dolgot, hogy száműzve szívéből az aggodalmat elindulhasson az az élet…