Áprilisi gondolatok

Magyarországon április 11-én van a költészet napja. 1964 óta ünnepeljük, József Attila (1905–1937) születésének évfordulóján. Ezen a napon született egyébként Márai Sándor (1900–1989) is.

Jókai MórMadách ImreMárai SándorJózsef AttilaA líra mellett a dráma 1984-ben, a széppróza pedig idén, 2018-ban kapott egy olyan napot, ami kiemelten róla szól. Előbbi Madách Imre (1823–1864) főművének, Az ember tragédiája ősbemutatójának időpontját (1883. szeptember 21.) idézi fel, utóbbi Jókai Mór (1825–1904) születésnapjának (február 18.) emlékét őrzi.

A magyar nyelv napjának 2009-ben április 23-át, majd – második nekifutásra – 2011-ben november 13-át jelölték ki, mert a magyart államnyelvvé tevő törvényt 1844-ben ezen a napon fogadták el.

Hozzánk hasonlóan, természetesen, más népek is becsben tartják kultúrájuk gyöngyszemeit, ékességeit, és igyekeznek továbbadni mindazt, amit fontosnak, megőrzésre érdemesnek vélnek.

Mikael Agricola

Április 9-én például a finn nyelv emléknapját tartják, ami Finnországban zászlós ünnep. Nyelvrokonaink a finn irodalmi nyelv atyjának tekintett Mikael Agricola (1510–1557) teljes életművének és a Kalevala összeállítójaként ismert Elias Lönnrot (1802–1884) szerteágazó munkásságának egyaránt emléket állítanak ezzel.

Elias LönnrotA jeles napok mindenki számára más és más mértékben telítődnek meg tartalommal. A nemzeti, vallási és családi ünnepek mellett nagyon sok értékes törekvés dátuma szövi át a naptárunkat. Ránk van bízva, hogyan éljük meg ezeket, hogyan gondolunk rájuk. Bennem a mások iránti kíváncsiságot, megbecsülést és elfogadást erősítik.

Vid Gabriella

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s